: lokalizacja i kontakt
: obwód
: historia
: dyrekcja
: grono
: koła zainteresowań, konsultacje

: szkoła w obiektywie


:działania


: rekrutacja
: ważne dla klas trzecich
: plan lekcji
: podręczniki


: regulamin Rady Rodziców
: ważne informacje
: dodatkowe dni wolne


: Statut
: Procedury postępowania


: działania


: działania


: działania


: działania


: rok szkolny 2003/2004
: sukcesy
: rok szkolny 2004/2005
: sukcesy
: foto
: rok szkolny 2005/2006
: sukcesy
: foto
: strony klas
: rok szkolny 2006/2007
: sukcesy
: foto
: rok szkolny 2009/2010
: sukcesy
: rok szkolny 2011/2012
: sukcesy
: zdjęcia z następnych lat
w archiwum u dołu strony


: nasz projekt


: MEN
: OSKKO
: Kuratorium w Bydgoszczy
: OKE w Gdańsku
: Program Socrateskontrola i ochrona rodzicielska

 


 
 

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS
pt. „ZNANA I NIEZNANA AUSTRALIA”
- prezentacja multimedialna

23 marca 2012 r. rozstrzygnięty został Międzyszkolny Konkurs pt. „ZNANA I NIEZNANA AUSTRALIA”, który polegał na wykonaniu prezentacji multimedialnej ukazuj±cej najpiękniejsze zak±tki Australii. Konkurs miał na celu rozwijanie umiejętno¶ci posługiwania się programem PowerPoint, wykorzystywanie nowoczesnej technologii informacyjnej oraz pogłębianie wiedzy i pasji twórczych młodzieży.

W konkursie wzięło udział 49 uczniów z następuj±cych szkół:
- Gimnazjum nr 5
- Gimnazjum nr 8
- Gimnazjum nr 9
- Gimnazjum nr 27
- Gimnazjum nr 23
- Gimnazjum nr 32
- Gimnazjum nr 44
- Zespół Szkół Prywatnych „Sokrates”

Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie dziękujemy za prace, które wspaniale przedstawiły specyfikę kontynentu australijskiego oraz jego mieszkańców.

Jury postanowiło nagrodzić następuj±ce prezentacje multimedialne:

- I miejsce: Bartosz Szczygieł - Gimnazjum nr 5
- II miejsce: Adam Rzęski - Gimnazjum nr 23
- III miejsce: Julia Kozioł - Gimnazjum nr 9

GRATULACJE !!!

Z nauczycielami nagrodzonych prac organizatorzy skontaktuj± się telefonicznie w celu przekazania nagród.Organizatorzy konkursu:
Katarzyna Wawruk
Natalia Raszeja-Wawruk