Up Sztandar i imię dla naszego gimnazjum

1_Odbieramy nasz sztandar
2_Przygotowujemy się do święta
3_Witamy gości
4_Poświęcenie sztandaru podczas mszy św
5_Uroczystość nadania imienia
6_Gratulacje, życzenia i bankiet


26 marca 2013 r., dzień siedemdziesiątej rocznicy akcji pod Arsenałem, był dla naszego gimnazjum dniem wyjątkowym. Wieńczył trzyletnie starania o nadanie szkole imienia Szarych Szeregów.
To doniosłe święto szkoły rozpoczęło się uroczystą Mszą świętą w kościele Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, podczas której nastąpiło przekazanie przez rodziców dyrektorowi szkoły sztandaru, poświęcenie go i przekazanie uczniom.

Uroczyste nadanie szkole imienia Szarych Szeregów dokonało się już w murach naszego gimnazjum, gdzie pojawili się znamienici goście:
- Pan Rafał Bruski - Prezydent Miasta Bydgoszczy,
- Pan Zbigniew Ostrowski - Wicewojewoda Kujawsko- Pomorski, ,
- Pan Marek Gralik – przewodniczący Komisji Edukacji Rady Miasta Bydgoszczy,
- Pani Iwona Waszkiewicz – Dyrektor Wydziału Edukacji Miasta Bydgoszczy,
- Pan Janusz Czwojda – radny Wydziału Edukacji Miasta Bydgoszczy,
- Pan Henryk Olczak – gość honorowy, uczestnik powstania warszawskiego, obecnie Prezes Terenowego Oddziału Związku Powstańców Warszawskich w Bydgoszczy,
- Ksiądz Prałat Andrzej Kłosiński – proboszcz Parafii Matki Boskiej Nieustającej Pomocy,
- Pani Maria Jeleń reprezentująca Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy,
- Pan Płk Paweł Cieszyński – Komendant Żandarmerii w Bydgoszczy,
- Przedstawiciele Policji, Straży Miejskiej oraz Straży Pożarnej,
- Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Bydgoszcz,
- Pan Zbigniew Potoniec –sekretarz zarządu oddziału ZNP w Bydgoszczy,
- Pan Piotr Patyna – przewodniczący Rady Osiedla Górzyskowo,
- Pan Aleksander Deja - przewodniczący Rady Osiedla Szwederowo,
- Pani Krystyna Bleja – prezes BKW,
- Pani Jolanta Jabłońska – wiceprezes BKW,
- Przedstawiciele WKS Zawisza,
- Podharcmistrz Robert Gębara – Komendant Bydgoskiego Związku Drużyn ZHR,
- Harcmistrz Wojciech Chwil – zastępca Komendanta Hufca ZHP Bydgoszcz,
- Podharcmistrz Damian Dębecki – zastępca Komendanta Hufca ZHP Koronowo,
- Harcmistrz Dorota Sucharska – przedstawiciel Chorągwi Kujawsko- Pomorskiej ZHP,
- Sponsorzy
- Emerytowani pracownicy absolwenci, sympatycy szkoły.

Licznie zgromadzili się przedstawiciele Rady Rodziców zaangażowani w przygotowanie uroczystości, oraz nauczyciele i uczniowie.

Padło wiele pięknych słów o ideałach wojennego harcerstwa i wartościach, których spadkobiercami stali się uczniowie naszej szkoły. Pieczętując niejako to dziedzictwo, pan Prezydent Rafał Bruski przekazał na ręce pani Dyrektor akt nadania Gimnazjum nr 23 imienia Szarych Szeregów.

Nasz szczególny gość, pan Henryk Olczak, świadek i uczestnik powstańczych zmagań, budził w młodzieży patriotycznego ducha. Jego krótkie wystąpienie wywołało wielkie wzruszenie wśród zgromadzonych.

Łzy wzruszenia pojawiły się także podczas występu zespołu wokalnego…
26 marca 2013 r… Dzień ważny, piękny, pełen niezwykłych emocji. Ukoronowanie wielkiego wysiłku całej szkolnej społeczności. Dzień naszego wspólnego sukcesu.

Całkowita ilość zdjęć: 232 | Ostatnia aktualizacja: 05.04.13 18:01 | Wygenerowane przez JAlbum & Chameleon | Pomoc