: lokalizacja i kontakt
: obwód
: oferta szkoły
: historia
: dyrekcja
: grono
: koła zainteresowań, konsultacje

: konkursy
: kalendarz wydarzeń
: szkoła w obiektywie


:działania


: rekrutacja
: ważne dla klas trzecich
: plan lekcji


: regulamin Rady Rodziców
: ważne informacje
: dodatkowe dni wolne


: Statut
: Program wychowawczy
: Regulamin szkolny
: Procedury postępowania
: Regulamin realizacji projektu


: działania


: Sekcja dwujęzyczna
z językiem hiszpańskim


: działania


: działania


: rok szkolny 2003/2004
: sukcesy
: rok szkolny 2004/2005
: sukcesy
: foto
: rok szkolny 2005/2006
: sukcesy
: foto
: strony klas
: rok szkolny 2006/2007
: sukcesy
: foto
: rok szkolny 2009/2010
: sukcesy
: rok szkolny 2011/2012
: sukcesy
: rok szkolny 2013/2014
: sukcesy


: Projekt GzP
: Matematyka bez granic
: Projekty edukacyjne


: nasz projekt


: MEN
: OSKKO
: Kuratorium w Bydgoszczy
: OKE w Gdańsku
: Program Socrates


 
 


Badania dla gimnazjalistów

 

W związku z Zarządzeniem Nr 12/2016 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2016 r. i ustaleniem harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do publicznych gimnazjów, publicznych szkół ponadgimnazjalnych i publicznych szkół dla dorosłych w województwie kujawsko-pomorskim, zawierającym szczegółowe terminy dokonywania czynności określonych w tym harmonogramie, w tym składanie dokumentów , Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy informuje, że w stosunku do poprzedniego stanu prawnego zmieniły się terminy wykonywania badań w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy. Badania te będą przeprowadzane na przełomie lipca i sierpnia.

 

DORADZTWO ZAWODOWE

Doradztwem zawodowym objęci są wszyscy uczniowie naszego gimnazjum poprzez realizację Szkolnego Programu Wychowawczego na godzinach wychowawczych.


Klasy I:

1. Czy rozumiesz? - test poleceń.

2. Kim chciałeś być jako dziecko, a kim chciałbyś być teraz?

3. Jaki jesteś?

4. Czy akceptujesz siebie?

Klasy II:

1. Temperament i jego wpływ na styl pracy.

2. Karta zainteresowań.

3. Skłonności zawodowe.

Klasy III:

1. Stan zdrowia a wybór zawodu.

2. Analiza systemu edukacji w Polsce.

3. Uczestnictwo w "Targach edukacyjnych".

4. Udział w "drzwiach otwartych" szkół ponadgimnazjalnych.


Klasy trzecie biorą udział w wycieczkach zawodoznawczych w przedsiębiorstwach współpracujących z Bydgoskim Klastrem Przemysłowym.

Dla uczniów klas trzecich, którzy nie potrafią sprecyzować w jakiej szkole chcieliby kontynuować naukę, prowadzone są warsztaty oraz rozmowy indywidualne.

Dodatkowe wsparcie uczniowie uzyskają w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej przy ul. Jana III Sobieskiego 10

(tel. 523223421, tel. kom.: 667 - 662 - 984)


Ważne dla uczniów i rodziców!!!

Uzyskanie informacji na temat szkół ponadgimnazjalnych znajdziecie na stronie

www.doradztwozawodowe.koweziu.edu.pl


Szkolni doradcy zawodowi:

Arleta Reszkowska

Katarzyna Stalińska

Ewa Staroń - Urbanek