: lokalizacja i kontakt
: obwód
: oferta szkoły
: historia
: dyrekcja
: grono
: koła zainteresowań, konsultacje

: konkursy
: kalendarz wydarzeń
: szkoła w obiektywie


:działania


: rekrutacja
: ważne dla klas trzecich
: plan lekcji


: regulamin Rady Rodziców
: ważne informacje
: dodatkowe dni wolne


: Statut
: Program wychowawczy
: Regulamin szkolny
: Procedury postępowania
: Regulamin realizacji projektu


: działania


: Sekcja dwujęzyczna
z językiem hiszpańskim


: działania


: działania


: rok szkolny 2003/2004
: sukcesy
: rok szkolny 2004/2005
: sukcesy
: foto
: rok szkolny 2005/2006
: sukcesy
: foto
: strony klas
: rok szkolny 2006/2007
: sukcesy
: foto
: rok szkolny 2009/2010
: sukcesy
: rok szkolny 2011/2012
: sukcesy
: rok szkolny 2013/2014
: sukcesy


: Projekt GzP
: Matematyka bez granic
: Projekty edukacyjne


: nasz projekt


: MEN
: OSKKO
: Kuratorium w Bydgoszczy
: OKE w Gdańsku
: Program Socrates


 
 

OGŁOSZENIE DYREKTORA
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 30 z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI w BYDGOSZCZY

z dn. 28 września 2017 roku 

o dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
w roku szkolnym 2017/2018

Na podstawie § 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego  z dnia 11 sierpnia  2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1603):

informuję o ustalonych w roku szkolnym 2017/2018 dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych o których mowa w § 5 rozporządzenia ,
a mianowicie:

12-13-14 marca 2018 r. (poniedziałek+wtorek+środa) - REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

18-19-20 kwietnia 2018 r. (środa +czwartek+piątek) - EGZAMIN GIMNAZJALNY

2 maja 2018 r. (środa)

4 maja 2018 r. (piątek)

Dyrektor Szkoły
Grażyna Zielińska