: lokalizacja i kontakt
: obwód
: oferta szkoły
: historia
: dyrekcja
: grono
: koła zainteresowań, konsultacje

: konkursy
: kalendarz wydarzeń
: szkoła w obiektywie


:działania


: rekrutacja
: ważne dla klas trzecich
: plan lekcji
: podręczniki


: regulamin Rady Rodziców
: ważne informacje
: dodatkowe dni wolne


: Statut
: Program wychowawczy
: Regulamin szkolny
: Procedury postępowania
: Regulamin realizacji projektu


: działania


: Sekcja dwujęzyczna
z językiem hiszpańskim


: działania


: działania


: rok szkolny 2003/2004
: sukcesy
: rok szkolny 2004/2005
: sukcesy
: foto
: rok szkolny 2005/2006
: sukcesy
: foto
: strony klas
: rok szkolny 2006/2007
: sukcesy
: foto
: rok szkolny 2009/2010
: sukcesy
: rok szkolny 2011/2012
: sukcesy
: rok szkolny 2013/2014
: sukcesy


: Projekt GzP
: Matematyka bez granic
: Projekty edukacyjne


: nasz projekt


: MEN
: OSKKO
: Kuratorium w Bydgoszczy
: OKE w Gdańsku
: Program Socrates


 
 

Od 17 do 21 października odbyły się Szkolne Dni Doradztwa Zawodowego. Uczniowie uczestniczyli w warsztatach zawodoznawczych prowadzonych przez panią pedagog Joannę Serafinowicz z Poradni Psychologiczno - Pedagogiczej nr 1 w Bydgoszczy.
48 uczniów klas pierwszych wzięło udział w warsztatach "Giełda zawodów",
32 uczniów klas drugich w warsztatach "Odkrywam swoje słabe i mocne strony"
32 uczniów klas trzecich w warsztatach "Kim być? - oto jest pytanie?"
Spotkania te uzmysłowiły uczniom, że warto przeanalizować swoje atuty, zastanowić się, co jeszcze można poprawić. Poznać zawody, których wykonywanie dostarczy wiele satysfakcji, a w konsekwencji podjąć właściwą decyzję co do dalszego kształcenia.


Ale to nie wszystko.
Po raz drugi uczniowie naszego gimnazjum wezmą udział w Dniach Kariery organizowanych przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną nr 1 w Bydgoszczy. Celem akcji jest propagowanie świadomego wyboru ścieżki kariery, promocja kształcenia zawodowego oraz poradnictwa edukacyjno-zawodowego. Tegoroczna edycja odbędzie się w dniach 22 i 24 listopada. Hasło przewodnie: "Zawód - praca - sukces". Uczniowie wezmą udział w konkursie fotograficznym "Unikatowe zawody" (już pracują pod czułym i życzliwym
okiem p. Małgorzaty Kamińskiej), reprezentacja szkoły weźmie udział w turnieju o świecie zawodów. Podczas tych dni prezentowane będą pokazy przygotowane przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów bydgoskich uczelni.


Trzymamy kciuki.

Doradcy zawodowi: Arleta Reszkowska i Ewa Staroń - Urbanek.