: lokalizacja i kontakt
: obwód
: oferta szkoły
: historia
: dyrekcja
: grono
: koła zainteresowań, konsultacje

: konkursy
: kalendarz wydarzeń
: szkoła w obiektywie


:działania


: rekrutacja
: ważne dla klas trzecich
: plan lekcji
: podręczniki


: regulamin Rady Rodziców
: ważne informacje
: dodatkowe dni wolne


: Statut
: Program wychowawczy
: Regulamin szkolny
: Procedury postępowania
: Regulamin realizacji projektu


: działania


: Sekcja dwujęzyczna
z językiem hiszpańskim


: działania


: działania


: rok szkolny 2003/2004
: sukcesy
: rok szkolny 2004/2005
: sukcesy
: foto
: rok szkolny 2005/2006
: sukcesy
: foto
: strony klas
: rok szkolny 2006/2007
: sukcesy
: foto
: rok szkolny 2009/2010
: sukcesy
: rok szkolny 2011/2012
: sukcesy
: rok szkolny 2013/2014
: sukcesy


: Projekt GzP
: Matematyka bez granic
: Projekty edukacyjne


: nasz projekt


: MEN
: OSKKO
: Kuratorium w Bydgoszczy
: OKE w Gdańsku
: Program Socrates


 
 

WYCHOWAWCY KLAS W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

 

WYCHOWAWCA

KLASA

1

Maria Gardas

I A

2

Małgorzata Małkowska

I B

3

Agnieszka Kowalska

I C

4

Patrycja Szczupacka

I D

5

Katarzyna Wawruk

I E

6

Arleta Reszkowska

IF

7

Natalia Raszeja - Wawruk

IG

8

Barbara Kaczmarek

II A

9

Anna Konstantynowicz

II B

10

Izabela Morawska

II C

11

Danuta Stentka

II D

12

Bogna Kamionko

II E

13

Elżbieta Nowatkowska

II F

14

Ewa Staroń-Urbanek

III A

15

Katarzyna Dankowska

III B

16

Małgorzata Kamińska

III C

17

Jolanta Klucz

III D

18

Maciej Pierzchalski

III E

19

Wiotetta Górska

III F