: lokalizacja i kontakt
: obwód
: oferta szkoły
: historia
: dyrekcja
: grono
: koła zainteresowań, konsultacje

: konkursy
: kalendarz wydarzeń
: szkoła w obiektywie


:działania


: rekrutacja
: ważne dla klas trzecich
: plan lekcji


: regulamin Rady Rodziców
: ważne informacje
: dodatkowe dni wolne


: Statut
: Program wychowawczy
: Regulamin szkolny
: Procedury postępowania
: Regulamin realizacji projektu


: działania


: Sekcja dwujęzyczna
z językiem hiszpańskim


: działania


: działania


: rok szkolny 2003/2004
: sukcesy
: rok szkolny 2004/2005
: sukcesy
: foto
: rok szkolny 2005/2006
: sukcesy
: foto
: strony klas
: rok szkolny 2006/2007
: sukcesy
: foto
: rok szkolny 2009/2010
: sukcesy
: rok szkolny 2011/2012
: sukcesy
: rok szkolny 2013/2014
: sukcesy


: Projekt GzP
: Matematyka bez granic
: Projekty edukacyjne


: nasz projekt


: MEN
: OSKKO
: Kuratorium w Bydgoszczy
: OKE w Gdańsku
: Program Socrates


 
 

Szkoła mieści się w przy ulicy Tadeusza Czackiego 8. Historia budynku sięga 1984 roku. Wówczas powstała tu Szkoła Podstawowa nr 30 im. Jana Kilińskiego. Ostatnie oddziały (klasy szóste) SP nr 30 opuściły mury tej szkoły w 2005 roku.

Od dnia 1 września 1999 roku, w tym samym budynku powstało Gimnazjum nr 23. W latach 1999 - 2005 jednocześnie pod tym samym adresem funkcjonowały dwie szkoły.

W dniu 26 marca 2013 roku (w 70-tą rocznicę akcji pod Arsenałem) Gimnazjum nr 23 otrzymało imię Szarych Szeregów.

Szkoła Podstawowa nr 30 im. Szarych Szeregów z Oddziałami Dwujęzycznymi powstała z przekształcenia Gimnazjum nr 23 im. Szarych Szeregów i rozpoczęła swoją działalność z dniem 1 września 2017 roku. Zatem G23 istniało do 31 sierpnia 2017 roku. W roku 2019 mury tej szkoły opuszczą ostanie oddziały gimnazjalne.