DZIEŃ HUMANISTY

Rok 2016 to ogólnopolski Rok Sienkiewicza, a lokalnie – Rok Bydgoszczy. Dlatego Dzień Humanisty, który odbył się 12 lutego, poświęcony był naszemu wielkiemu pisarzowi i naszemu miastu. Uczniowie klas I, II i III ubiegali się o tytuł Humanistów Roku, wykonując różne zadania. Przygotowali scenki  do wybranych utworów Sienkiewicza, ilustracje do jego dzieł, rozwiązywali krzyżówkę dotyczącą życia i twórczości naszego noblisty, a także tworzyli foldery i plakaty promujące Bydgoszcz, gromadzili dane statystyczne z nią związane. Aby pogłębić swoją wiedzę  o mieście, obejrzeli prezentację  „Bydgoszcz dawniej i dziś”. Gimnazjaliści mogli się również wykazać znajomością interpunkcji i ortografii.

Tytuł Mistrza Ortografii zdobył Oskar Kudelski z kl. 3c

Humaniści Roku 2016 to klasy : 1d, 2d i 3d.

 Gratulujemy!

Wszystkim uczniom dziękujemy za wspaniałą pracę, a wszystkim nauczycielom za pomoc  w przygotowaniu imprezy.
Organizatorzy
galeria zdjęć warto zobaczyć!!!