KOLEGIUM REDAKCYJNE w roku szk. 2008/2009

KOLEGIUM REDAKCYJNE w roku szk. 2009/2010

KOLEGIUM REDAKCYJNE w roku szk. 2011/2012


Monika Doroszko, Anna Holweg, Martyna Laskowska, Patrycja Łukasik, Dorota Marcinkian, Zofia Płachta, Jagoda Misztal, Patrycja Szczechowiak, Karolina Pobłocka, Paula Krzyżanowska, Weronika Sztuba, Ewelina Czekalska

Kolegium redakcyjne w roku szkolnym 2013/2014


Zuzanna Bereżańska, Magdalena Cholewczyńska, Joanna Dudek, Katarzyna Goździewska, Alina Khalatyan, Ewelina Kluczyńska, Natalia Krzemińska, Monika Markiewicz, Sabrina Walczak, Michalina Kufel, Martyna Laskowska, Zofia Płachta, Anna Holweg, Jakub Kubacki 

Redaktor naczelny: Marta Olszewska kl. 3d