Nasza histoia...


mgr Danuta Stentkaopiekun Merkuriusza

Gazetka szkolna "Merkuriusz Gimnazjalny" powstała w 2004r. z inicjatywy nauczycielki języka polskiego pani Danuty Stentki, która w jej redagowaniu upatruje bardzo dobre narzędzie pracy dydaktyczno-wychowawczej.
Starając się wyjść naprzeciw oczekiwaniom ogółu uczniów, zostało stworzone pismo, w którym każdy znajdzie coś dla siebie. Rolę, jaką gazetka ma odgrywać, podkreśla sam tytuł. Jego autorem jest Mateusz Rudziński, absolwent naszej szkoły. Nawiązuje on do pierwszej poważnej w dziejach prasy polskiej pozycji, jaką był "Merkuriusz Polski", ukazujący się w 1661r. z inicjatywy dworu królewskiego, który chciał dać Polakom źródło informacji na miarę ówczesnych czasopism francuskich.
Nasze pisemko przedstawia życie klas i szkoły, prezentuje asertywne podejście do problemów współczesnej młodzieży i świata, zamieszcza teksty związane z miastem, dzielnicą, najbliższą okolicą, rozmowy przeprowadzone z ciekawymi ludźmi, promuje twórczość własną uczniów, propaguje pozytywny stosunek do natury, przekonuje, że nauczyciel to ciekawa osobowość, a także recenzuje nowości na rynku wydawniczym.
"Merkuriusz Gimnazjalny" jest magazynem dla i o uczniach, ale bez uczniów funkcjonować nie może. Zachęcamy wszystkich do publikowania w nim tego, co wychodzi spod uczniowskiej ręki. Zespół redakcyjny jest otwarty na różnorodne artykuły.
W tytule "Merkuriusza" z XVII w. występuje słowo "ordynaryjny", czyli cykliczny, ukazujący się w regularnych, krótkich odstępach czasu. Niestety, z przyczyn technicznych i finansowych nasz magazyn ukazuje się co dwa miesiące w niebywale niskiej cenie 1zł. Z nadzieją, że nie tylko dla korzystnej ceny będziecie naszą gazetkę kupować, życzymy miłej lektury.