: lokalizacja i kontakt
: obwód
: oferta szkoły
: historia
: dyrekcja
: grono
: koła zainteresowań, konsultacje

: konkursy
: kalendarz wydarzeń
: szkoła w obiektywie


:działania


: rekrutacja
: ważne dla klas trzecich
: plan lekcji
: podręczniki


: regulamin Rady Rodziców
: ważne informacje
: dodatkowe dni wolne


: Statut
: Program wychowawczy
: Regulamin szkolny
: Procedury postępowania
: Regulamin realizacji projektu


: działania


: Sekcja dwujęzyczna
z językiem hiszpańskim


: działania


: działania


: rok szkolny 2003/2004
: sukcesy
: rok szkolny 2004/2005
: sukcesy
: foto
: rok szkolny 2005/2006
: sukcesy
: foto
: strony klas
: rok szkolny 2006/2007
: sukcesy
: foto
: rok szkolny 2009/2010
: sukcesy
: rok szkolny 2011/2012
: sukcesy
: rok szkolny 2013/2014
: sukcesy


: Projekt GzP
: Matematyka bez granic
: Projekty edukacyjne


: nasz projekt


: MEN
: OSKKO
: Kuratorium w Bydgoszczy
: OKE w Gdańsku
: Program Socrates


 
 

Pilotażowe wdrażanie nauczania programowania do edukacji formalnej

Opłata za obiady - czerwiec 2017

Informacje o Dobrej Szkole - kampania informacyjna

Refundacja stypendiów socjalnych!

Numet konta RADY RODZICÓW

Informacje w sprawie pomocy materialnej dla uczniów

Terminy spotkań z rodzicami

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS DLA SZKOLNEGO PROGRAMU UBEZPIECZENIOWEGO NAUCZYCIELSKIEJ AGENCJI UBEZPIECZENIOWEJ S.A.

Ważna informacja dla rodzin posiadających Bydgoską Kartę Rodziny 3+

Przedstawiamy wyniki osiągnięte w roku szkolnym 2015/2016

OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 23 IM. SZARYCH SZEREGÓW I PÓŁROCZE ROK SZKOLNY 2016/17