: lokalizacja i kontakt
: obwód
: oferta szkoły
: historia
: dyrekcja
: grono
: koła zainteresowań, konsultacje

: konkursy
: kalendarz wydarzeń
: szkoła w obiektywie


:działania


: rekrutacja
: ważne dla klas trzecich
: plan lekcji
: podręczniki


: regulamin Rady Rodziców
: ważne informacje
: dodatkowe dni wolne


: Statut
: Program wychowawczy
: Regulamin szkolny
: Procedury postępowania
: Regulamin realizacji projektu


: działania


: Sekcja dwujęzyczna
z językiem hiszpańskim


: działania


: działania


: rok szkolny 2003/2004
: sukcesy
: rok szkolny 2004/2005
: sukcesy
: foto
: rok szkolny 2005/2006
: sukcesy
: foto
: strony klas
: rok szkolny 2006/2007
: sukcesy
: foto
: rok szkolny 2009/2010
: sukcesy
: rok szkolny 2011/2012
: sukcesy
: rok szkolny 2013/2014
: sukcesy


: Projekt GzP
: Matematyka bez granic
: Projekty edukacyjne


: nasz projekt


: MEN
: OSKKO
: Kuratorium w Bydgoszczy
: OKE w Gdańsku
: Program Socrates


 
 

Oferta szkoły

 1. Zapewniamy…
  Kształcenie na wysokim poziomie
  Języki obce w klasach pierwszych: angielski i niemiecki
  Rozwijanie zdolności i zainteresowań na zajęciach kół takich, jak: polonistyczne, dziennikarskie, języka niemieckiego, języka angielskiego, języka rosyjskiego, matematyczne, informatyczne, historyczne, geograficzne, fizyczne, chemiczne, wiedzy o społeczeństwie, plastyczne, zespół wokalny, aktyw biblioteczny, kabaret, wolontariat, "Caritas", ratownictwo medyczne, SKS, strzelectwo, karate
  Pomoc w razie trudności dydaktycznych - w ramach konsultacji prowadzonych przez wszystkich nauczycieli
  Fachową opiekę pedagogiczno-psychologiczną
  Zajęcia w ramach realizowanego u nas Programu profilaktyki przeciwdziałania agresji i uzależnieniom oraz prozdrowotnego programu "Trzymaj formę"
  Doradztwo zawodowe w Szkolnym Ośrodku Kariery SzOK
  Poczucie bezpieczeństwa - obiekt zamknięty i monitorowany
  Miłą i przyjazną atmosferę!
 2. Spełniamy marzenia…
  Jeśli chcesz zostać informatykiem lub inżynierem - wybierz klasę z innowacją matematyczno-informatyczną
  Przyszłym lekarzom polecamy klasę z innowacją biologiczno-chemiczną
  Jeżeli marzysz o dziennikarstwie - klasa dziennikarska czeka na Ciebie!
  Możesz też wybrać klasę ogólną


  Zapraszamy do nas!
  W pierwszej kolejności przyjmujemy uczniów z rejonu naszego gimnazjum. Spoza rejonu na wniosek rodziców. Warunek: co najmniej dobre zachowanie!