: lokalizacja i kontakt
: obwód
: oferta szkoły
: historia
: dyrekcja
: grono
: koła zainteresowań, konsultacje

: konkursy
: kalendarz wydarzeń
: szkoła w obiektywie


:działania


: rekrutacja
: ważne dla klas trzecich
: plan lekcji


: regulamin Rady Rodziców
: ważne informacje
: dodatkowe dni wolne


: Statut
: Program wychowawczy
: Regulamin szkolny
: Procedury postępowania
: Regulamin realizacji projektu


: działania


: Sekcja dwujęzyczna
z językiem hiszpańskim


: działania


: działania


: rok szkolny 2003/2004
: sukcesy
: rok szkolny 2004/2005
: sukcesy
: foto
: rok szkolny 2005/2006
: sukcesy
: foto
: strony klas
: rok szkolny 2006/2007
: sukcesy
: foto
: rok szkolny 2009/2010
: sukcesy
: rok szkolny 2011/2012
: sukcesy
: rok szkolny 2013/2014
: sukcesy


: Projekt GzP
: Matematyka bez granic
: Projekty edukacyjne


: nasz projekt


: MEN
: OSKKO
: Kuratorium w Bydgoszczy
: OKE w Gdańsku
: Program Socrates


 
 

OLIMPIADA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA

W ubiegły piątek odbył się etap rejonowy XXVI Olimpiady Zdrowego Stylu Życia organizowanej przez PCK. Wzięli w niej udział uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalych, którzy zostali wyłonieni z etapu szkolnego zdobywając największą ilość punktów z testu. Nasza szkołę reprezentowały dwie uczennice: Martyna Białczyk i Inga Skowron. Etap rejonowy składał się z testu dotyczącego zdrowego stylu życia, pierwszej pomocy i niektórych zagadnień z zakresu biologii, oraz z wcześniej przygotowanej prezentacji dotyczącej wydarzenia sportowego. Na uczestników czekały nagrody za pierwsze miejsca oraz pamiątkowe dyplomy i upominki za udział. Uczennice przygotowała p. M. Puszczykowska a opiekunem była p. K. Kożuchowska.

ZE SPORTOWYM POZDROWIENIEM

K. Kożuchowska