: lokalizacja i kontakt
: obwód
: oferta szkoły
: historia
: dyrekcja
: grono
: koła zainteresowań, konsultacje

: konkursy
: kalendarz wydarzeń
: szkoła w obiektywie


:działania


: rekrutacja
: ważne dla klas trzecich
: plan lekcji
: podręczniki


: regulamin Rady Rodziców
: ważne informacje
: dodatkowe dni wolne


: Statut
: Program wychowawczy
: Regulamin szkolny
: Procedury postępowania
: Regulamin realizacji projektu


: działania


: Sekcja dwujęzyczna
z językiem hiszpańskim


: działania


: działania


: rok szkolny 2003/2004
: sukcesy
: rok szkolny 2004/2005
: sukcesy
: foto
: rok szkolny 2005/2006
: sukcesy
: foto
: strony klas
: rok szkolny 2006/2007
: sukcesy
: foto
: rok szkolny 2009/2010
: sukcesy
: rok szkolny 2011/2012
: sukcesy
: rok szkolny 2013/2014
: sukcesy


: Projekt GzP
: Matematyka bez granic
: Projekty edukacyjne


: nasz projekt


: MEN
: OSKKO
: Kuratorium w Bydgoszczy
: OKE w Gdańsku
: Program Socrates


 
 

POD ZNAKIEM SZARYCH SZEREGÓW

Dnia 28 listopada godziny wychowawcze upłynęły pod znakiem Szarych Szeregów. Klasy pierwsze poznawały historię i działania konspiracyjnej organizacji oraz wartości, jakimi się kierowały. Celem lekcji była odpowiedź na pytanie Dlaczego Szare Szeregi wybrano na patrona naszej szkoły?
Klasy drugie i trzecie zmierzyły się z tematem: Prawo Harcerskie Szarych Szeregów inspiracją do stworzenia kodeksu etycznego uczniów Gimnazjum nr 23.
Z propozycji uczniów można utworzyć następujący zestaw zasad:

Uczeń G 23:

1. Jest patriotą; zna historię swojego narodu, pielęgnuje tradycje, dba
o język ojczysty.
2. Sumiennie wypełnia swoje obowiązki.
3. Szanuje siebie, rodziców, nauczycieli, pracowników szkoły, osoby starsze oraz koleżanki i kolegów.
4. Szanuje przyrodę i dba o środowisko.
5. Zawsze zachowuje się kulturalnie, służy pomocą i wsparciem.
6. Godnie reprezentuje szkołę.
7. Dba o mienie szkoły.
8. Prowadzi zdrowy tryb życia, jest wolny od nałogów.
9. Jest uczciwy i odpowiedzialny.
10. Jest koleżeński, uczynny i pogodny.

Dziękujemy wszystkim za rzetelną pracę. Ufamy, że chętnie włączycie się w kolejne działania.
J. K., I. M.