: lokalizacja i kontakt
: obwód
: oferta szkoły
: historia
: dyrekcja
: grono
: koła zainteresowań, konsultacje

: konkursy
: kalendarz wydarzeń
: szkoła w obiektywie


:działania


: rekrutacja
: ważne dla klas trzecich
: plan lekcji
: podręczniki


: regulamin Rady Rodziców
: ważne informacje
: dodatkowe dni wolne


: Statut
: Program wychowawczy
: Regulamin szkolny
: Procedury postępowania
: Regulamin realizacji projektu


: działania


: Sekcja dwujęzyczna
z językiem hiszpańskim


: działania


: działania


: rok szkolny 2003/2004
: sukcesy
: rok szkolny 2004/2005
: sukcesy
: foto
: rok szkolny 2005/2006
: sukcesy
: foto
: strony klas
: rok szkolny 2006/2007
: sukcesy
: foto
: rok szkolny 2009/2010
: sukcesy
: rok szkolny 2011/2012
: sukcesy
: rok szkolny 2013/2014
: sukcesy


: Projekt GzP
: Matematyka bez granic
: Projekty edukacyjne


: nasz projekt


: MEN
: OSKKO
: Kuratorium w Bydgoszczy
: OKE w Gdańsku
: Program Socrates


 
 

ONI SZLI SZARYMI SZEREGAMI…
WYNIKI KONKURSÓW

KATEGORIA: ALBUM
miejsce
Imię nazwisko
Klasa
1
Dominika Marcinkowska
1 a
2
Agata Woźny
1 d
3
Szymon Lala
1 b
wyróżnienie
Julia Stocka, Sara Marciniak
1 d
KONKURS PLASTYCZNY - GRAFFITI
miejsce
Imię nazwisko
Klasa
1
Kamil Kuras
2 b
2
Jakub Zakrzewski
3 c
3
Paula Krzyżanowska
3 d
wyróżnienie
Karolina Pobłocka, Weronika Sztuba
3 d

Gratulujemy zwycięzcom, dziękujemy wszystkim uczestnikom!


Organizatorzy: Jolanta Klucz, Izabela Morawska