: lokalizacja i kontakt
: obwód
: oferta szkoły
: historia
: dyrekcja
: grono
: koła zainteresowań, konsultacje

: konkursy
: kalendarz wydarzeń
: szkoła w obiektywie


:działania


: rekrutacja
: ważne dla klas trzecich
: plan lekcji


: regulamin Rady Rodziców
: ważne informacje
: dodatkowe dni wolne


: Statut
: Program wychowawczy
: Regulamin szkolny
: Procedury postępowania
: Regulamin realizacji projektu


: działania


: Sekcja dwujęzyczna
z językiem hiszpańskim


: działania


: działania


: rok szkolny 2003/2004
: sukcesy
: rok szkolny 2004/2005
: sukcesy
: foto
: rok szkolny 2005/2006
: sukcesy
: foto
: strony klas
: rok szkolny 2006/2007
: sukcesy
: foto
: rok szkolny 2009/2010
: sukcesy
: rok szkolny 2011/2012
: sukcesy
: rok szkolny 2013/2014
: sukcesy


: Projekt GzP
: Matematyka bez granic
: Projekty edukacyjne


: nasz projekt


: MEN
: OSKKO
: Kuratorium w Bydgoszczy
: OKE w Gdańsku
: Program Socrates


 
 

Przez kilka miesięcy nasza szkoła brała udział w projekcie miejskim "Szkoła Otwarta i Tolerancyjna".
Zrobiliśmy film "Tolerancja oczami dziecka", tworzyliśmy mapę tolerancji, wzięliśmy udział w konkursach "Tropiciele stereotypów", "Superdatownik" i "Bramy Walhalli", w których Janek Monasterski (3C), Kacper Stasik (3E) i Natalia Zielińska (3D) zajęli miejsca na podium.
30 maja na Festiwalu Kultur zaprezentowaliśmy stoisko na temat kultury celtyckiej, gdzie nieocenioną wiedzą zadziwiał wszystkich Janek. Kulminacyjnym punktem projektu było przyznanie szkołom certyfikatów. Jako jedna z dziesięciu szkół w mieście dostaliśmy CERTYFIKAT SPECJALNY.
Wszystkim zaangażowanym w projekt serdecznie dziękuję, a w szczególności Jankowi, Miłoszowi, Natalii, Sandrze, Oliwii, Ewie, Kamilowi, Julii, Szymonowi, Adrianowi i pani Ani Wojtysiak - Topolskiej.
Opiekun SU