: lokalizacja i kontakt
: obwód
: oferta szkoły
: historia
: dyrekcja
: grono
: koła zainteresowań, konsultacje

: konkursy
: kalendarz wydarzeń
: szkoła w obiektywie


:działania


: rekrutacja
: ważne dla klas trzecich
: plan lekcji
: podręczniki


: regulamin Rady Rodziców
: ważne informacje
: dodatkowe dni wolne


: Statut
: Program wychowawczy
: Regulamin szkolny
: Procedury postępowania
: Regulamin realizacji projektu


: działania


: Sekcja dwujęzyczna
z językiem hiszpańskim


: działania


: działania


: rok szkolny 2003/2004
: sukcesy
: rok szkolny 2004/2005
: sukcesy
: foto
: rok szkolny 2005/2006
: sukcesy
: foto
: strony klas
: rok szkolny 2006/2007
: sukcesy
: foto
: rok szkolny 2009/2010
: sukcesy
: rok szkolny 2011/2012
: sukcesy
: rok szkolny 2013/2014
: sukcesy


: Projekt GzP
: Matematyka bez granic
: Projekty edukacyjne


: nasz projekt


: MEN
: OSKKO
: Kuratorium w Bydgoszczy
: OKE w Gdańsku
: Program Socrates


 
 

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej nr 30 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Bydgoszczy w roku szkolnym 2017/2018

Regulamin rekrutacji do klas dwujęzycznych

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY ( Jest to wniosek do klasy: 4, 5, 6 i 7)

Zgłoszenie na sprawdzian kompetencji językowych z języka angielskiego
do klas dwujęzycznych

/termin przeprowadzenia sprawdzianu zostanie podany w późniejszym terminie/

Strona nadboru elektronicznego do klas pierwszych

Informacje o klasach dwujęzycznych

OFERTA Szkoły Podstawowej nr 30 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Bydgoszczy

Obwód Szkoły Podstawowej nr 30

 

 

.