: lokalizacja i kontakt
: obwód
: oferta szkoły
: historia
: dyrekcja
: grono
: koła zainteresowań, konsultacje

: konkursy
: kalendarz wydarzeń
: szkoła w obiektywie


:działania


: rekrutacja
: ważne dla klas trzecich
: plan lekcji


: regulamin Rady Rodziców
: ważne informacje
: dodatkowe dni wolne


: Statut
: Program wychowawczy
: Regulamin szkolny
: Procedury postępowania
: Regulamin realizacji projektu


: działania


: Sekcja dwujęzyczna
z językiem hiszpańskim


: działania


: działania


: rok szkolny 2003/2004
: sukcesy
: rok szkolny 2004/2005
: sukcesy
: foto
: rok szkolny 2005/2006
: sukcesy
: foto
: strony klas
: rok szkolny 2006/2007
: sukcesy
: foto
: rok szkolny 2009/2010
: sukcesy
: rok szkolny 2011/2012
: sukcesy
: rok szkolny 2013/2014
: sukcesy


: Projekt GzP
: Matematyka bez granic
: Projekty edukacyjne


: nasz projekt


: MEN
: OSKKO
: Kuratorium w Bydgoszczy
: OKE w Gdańsku
: Program Socrates


 
 

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej nr 30 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Bydgoszczy w roku szkolnym 2018/2019

Informacje dotyczące sprawdzianu predyspozycji językowych dla kandydatów do klasy dwujęzycznej

Wniosek o przyjęcie do szkoły

Harmonogram rekrutacji do klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019

Strona naboru elektronicznego do klas pierwszych

Obwód Szkoły Podstawowej nr 30

Zasady przyjęć do oddziału dwujęzycznego w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Bydgoszcz w roku szkolnym 2018/2019 PLAKAT