: lokalizacja i kontakt
: obwód
: oferta szkoły
: historia
: dyrekcja
: grono
: koła zainteresowań, konsultacje

: konkursy
: kalendarz wydarzeń
: szkoła w obiektywie


:działania


: rekrutacja
: ważne dla klas trzecich
: plan lekcji


: regulamin Rady Rodziców
: ważne informacje
: dodatkowe dni wolne


: Statut
: Program wychowawczy
: Regulamin szkolny
: Procedury postępowania
: Regulamin realizacji projektu


: działania


: Sekcja dwujęzyczna
z językiem hiszpańskim


: działania


: działania


: rok szkolny 2003/2004
: sukcesy
: rok szkolny 2004/2005
: sukcesy
: foto
: rok szkolny 2005/2006
: sukcesy
: foto
: strony klas
: rok szkolny 2006/2007
: sukcesy
: foto
: rok szkolny 2009/2010
: sukcesy
: rok szkolny 2011/2012
: sukcesy
: rok szkolny 2013/2014
: sukcesy


: Projekt GzP
: Matematyka bez granic
: Projekty edukacyjne


: nasz projekt


: MEN
: OSKKO
: Kuratorium w Bydgoszczy
: OKE w Gdańsku
: Program Socrates


 
 

Prosimy rodziców o wypełnienie ankiet

klasy pierwsze

klasy czwarte

klasy siódme

Informacj o możliwości złożenia wniosków "Dobry Start" - dobry start, ulotka i więcej informacji

 

www.zaszczepsiewiedza.pl/bajka-dla-dzieci

Akcja "Zaszczep się wiedzą" - darmowa bajka w formie audiobooka i do druku (format pdf)

 

Opłata za obiady

Refundacja stypendiów socjalnych!

Wpłaty za konto RADY RODZICÓW można dokonać przelewem na numer konta:
69 1320 1117 2041 0643 2000 0001
W tytule proszę podać imię i nazwisko ucznia i klasę

 

Na prośbę Wydziału Świadczeń Rodzinnych w załączeniu przekazujemy informacje w sprawie pomocy materialnej dla uczniów.
W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny:
(52) 58 58 424, (52) 58 58 984, (52) 58 58 694.

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

KATALOG WYDATKÓW PODLEGAJĄCYCH REFUNDACJI

Rodzina 3+

 

www.dopalaczeinfo.pl - materiały informacyjne dla rodziców, uczniów i nauczycieli zamieszczone na stronie internetowej Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii w zakładce poświęconej dopalaczom.


http://www.kbpn.gov.pl/portal?id=112271
- wskazówki dla rodziców zawarte w internetowym poradniku "Bliżej siebie, dalej od narkotyków" przygotowany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.