: lokalizacja i kontakt
: obwód
: oferta szkoły
: historia
: dyrekcja
: grono
: koła zainteresowań, konsultacje

: konkursy
: kalendarz wydarzeń
: szkoła w obiektywie


:działania


: rekrutacja
: ważne dla klas trzecich
: plan lekcji
: podręczniki


: regulamin Rady Rodziców
: ważne informacje
: dodatkowe dni wolne


: Statut
: Program wychowawczy
: Regulamin szkolny
: Procedury postępowania
: Regulamin realizacji projektu


: działania


: Sekcja dwujęzyczna
z językiem hiszpańskim


: działania


: działania


: rok szkolny 2003/2004
: sukcesy
: rok szkolny 2004/2005
: sukcesy
: foto
: rok szkolny 2005/2006
: sukcesy
: foto
: strony klas
: rok szkolny 2006/2007
: sukcesy
: foto
: rok szkolny 2009/2010
: sukcesy
: rok szkolny 2011/2012
: sukcesy
: rok szkolny 2013/2014
: sukcesy


: Projekt GzP
: Matematyka bez granic
: Projekty edukacyjne


: nasz projekt


: MEN
: OSKKO
: Kuratorium w Bydgoszczy
: OKE w Gdańsku
: Program Socrates


 
 

OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 23 IM. SZARYCH SZEREGÓW I PÓŁROCZE ROK SZKOLNY 2016/17

Informacje o Dobrej Szkole

 

Refundacja stypendiów socjalnych!

Wpłaty za konto RADY RODZICÓW można dokonać przelewem na numer konta:
69 1320 1117 2041 0643 2000 0001
W tytule proszę podać imię i nazwisko ucznia i klasę

 

Na prośbę Wydziału Świadczeń Rodzinnych w załączeniu przekazujemy informacje w sprawie pomocy materialnej dla uczniów.
W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny:
(52) 58 58 424, (52) 58 58 984, (52) 58 58 694.

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

KATALOG WYDATKÓW PODLEGAJĄCYCH REFUNDACJI

 

Opłata za obiady za miesiąc czerwiec

SPOTKANIA Z RODZICAMI

Miesiąc

ZEBRANIE

DRZWI OTWARTE

UWAGI

wrzesień

13 września (wt.) 17.15-18.15

(klasy 1-sze 16.30 w stołówce szk.)

---

---

październik

---

4 października (wt.) 16.30-18.00

---

listopad

---

8 listopada (wt.) 16.30-18.00

---

grudzień

---

6 grudnia (wt.) 16.30-18.00

---

styczeń

24 stycznia (wt.) 17.00-18.00

3 stycznia (wt.) 16.30-18.00

---

luty

---

---

---

marzec

*7 marca (wt.) 16.30-17.00

7 marca (wt.) 17.00-18.00

*inf. o egz.gim. +nabór

kwiecień

---

4 kwietnia (wt.) 16.30-18.00

 

maj

*9 maja (wt.) 16.30-17.00

9 maja (wt.) 17.00-18.00

*powiad. o oc. przewid.

czerwiec

---

---

---

 

Rodzina 3+

Ważna informacja dla rodzin posiadających Bydgoską Kartę Rodziny 3+
Istnieje możliwość wyposażenia podręczników dla uczniów klasy III na rok szkolny 2016/2017. Wniosek prosimy składać do 16. VIII. 2016 r w sekretariacie szkoły.(Pobierz wniosek).
Wnioski znajdują się również w sekretariacie szkoły.
Przy składaniu wniosku należy okazać Bydgoską Kartę Rodziny( rodzica/opiekuna i dziecka)

 

www.dopalaczeinfo.pl - materiały informacyjne dla rodziców, uczniów i nauczycieli zamieszczone na stronie internetowej Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii w zakładce poświęconej dopalaczom.


http://www.kbpn.gov.pl/portal?id=112271
- wskazówki dla rodziców zawarte w internetowym poradniku "Bliżej siebie, dalej od narkotyków" przygotowany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.