HTML gimnazjum
Samorząd uczniowski
strona szkoły powitalna wybory do RSU opiekun samorządu władze samorządu akcje lider szkoły
 
 

/dokumenty otwierają się w nowym oknie/

OBOWIĄZKI PRZEWODNICZĄCEGO KLASY:

1. Uczestniczy w zebraniach Rady Samorządu Uczniowskiego w terminie wyznaczonym przez opiekuna Samorządu Uczniowskiego.
!!! Za każdą nieobecność przewodniczącego (lub wyznaczonej osoby zastępującej przewodniczącego klasy) na zebraniu klasa traci 50 punktów w konkursie LIDER SZKOŁY.
2. Notuje informacje podawane na zebraniach i zapoznaje z nimi na godzinach wychowawczych swoją klasę.
3. Czyta komunikaty w gablocie SU (I piętro - hol B/C) i informuje o nich swoją klasę.
4. Przydziela poszczególnym osobom w klasie zadania i kontroluje ich realizację.
5. Przekazuje do SU informacje i wnioski płynące od uczniów danej klasy.
6. Pisze sprawozdania ze wszystkich swoich działań, akcji itp. oraz oddaje je opiekunowi SU w wyznaczonym terminie. Formularz sprawozdania (trzeba go skserować w kilku egzemplarzach) przewodniczący otrzymuje od opiekuna SU na pierwszym zebraniu.
!!! Za brak sprawozdania klasa traci 50 punktów w konkursie LIDER SZKOŁY.
7. Godnie reprezentuje klasę i szkołę na wszelkiego rodzaju uroczystościach.
8. Za niewywiązywanie się z powyższych zadań przewodniczący ponosi konsekwencje w postaci usunięcia ze stanowiska przewodniczącego klasy oraz obniżenia oceny ze sprawowania na wniosek, który składa opiekun SU do wychowawcy klasy.

REGULAMIN KONKURSU LIDER SZKOŁY
(ważny od 1 września 2012)

Co bierzemy pod uwagę?

Punktacja

  1. Organizowanie akcji przez RSU i przez klasy:

a)       akcje długotrwałe, wymagające dużo zaangażowania ze strony organizatora

b)       akcje krótkotrwałe, nie wymagające dużego zaangażowania ze strony organizatora

c)       akcje „niewypały”

200 pkt.

100 pkt.

50 pkt.

  1. Udział w akcjach organizowanych przez RSU, klasy, wolontariat i in.

I miejsce – 50 pkt.

II miejsce – 40 pkt.

III miejsce – 30 pkt.

Wyróżnienie - 20 pkt.

Udział w akcji – 10 pkt.

  1. Średnia klasy na koniec każdego semestru

I miejsce – 100 pkt.

II miejsce – 80 pkt.

III miejsce – 60 pkt.

IV miejsce – 40 pkt.

V miejsce – 20 pkt.

  1. Liczba osób ze sprawowaniem wzorowym

I miejsce –100 pkt.

II miejsce – 80 pkt.

III miejsce – 60 pkt.

IV miejsce – 40 pkt.

V miejsce – 20 pkt.

  1. Nieobecność przewodniczącego lub członka RSU na zabraniu (za każdą nieobecność)

- 50 pkt.

  1. Brak sprawozdania z przeprowadzonej akcji (każdorazowo)

- 50 pkt.

  1. Brak informacji o wynikach akcji na stronie www lub w gablocie SU

- 50 pkt.

  1. Udowodnione niszczenie mienia szkoły przez ucznia lub grupę uczniów danej klasy

- 100 pkt.

A.     Każda klasa może organizować maksymalnie 1 akcję w miesiącu

B.     Może być maksymalnie do 3 akcji na daną okazję

C.     Każda klasa, która zorganizuje akcję i jednocześnie zdobędzie w niej 1, 2, lub 3 miejsce, otrzymuje dodatkowe punkty (oprócz punktów za organizację)

 

NAGRODA

 - TYTUŁ LIDERA SZKOŁY NA JEDEN ROK

 - NAGRODA – NIESPODZIANKA DLA UCZNIÓW KLASY

 - NAGRODA _ NIESPODZIANKA DLA WYCHOWAWCY KLASY

 - POCHWAŁA NA APELU I DYPLOM