: lokalizacja i kontakt
: obwód
: oferta szkoły
: historia
: dyrekcja
: grono
: koła zainteresowań, konsultacje

: konkursy
: kalendarz wydarzeń
: szkoła w obiektywie


:działania


: rekrutacja
: ważne dla klas trzecich
: plan lekcji
: podręczniki


: regulamin Rady Rodziców
: ważne informacje
: dodatkowe dni wolne


: Statut
: Program wychowawczy
: Regulamin szkolny
: Procedury postępowania
: Regulamin realizacji projektu


: działania


: Sekcja dwujęzyczna
z językiem hiszpańskim


: działania


: działania


: rok szkolny 2003/2004
: sukcesy
: rok szkolny 2004/2005
: sukcesy
: foto
: rok szkolny 2005/2006
: sukcesy
: foto
: strony klas
: rok szkolny 2006/2007
: sukcesy
: foto
: rok szkolny 2009/2010
: sukcesy
: rok szkolny 2011/2012
: sukcesy
: rok szkolny 2013/2014
: sukcesy


: Projekt GzP
: Matematyka bez granic
: Projekty edukacyjne


: nasz projekt


: MEN
: OSKKO
: Kuratorium w Bydgoszczy
: OKE w Gdańsku
: Program Socrates


 
 

 

18 stycznia 2016 uczniowie klas I-III uczestniczyli w spektaklu "Samotni w tłumie", przygotowanym przez Narodowy Teatr Edukacji z Wrocławia. Sztuka mówiła o zagubieniu w codziennym świecie, o wewnętrznym uczuciu osamotnienia, odczuwanym nawet przez tych, którzy otoczeni są gronem "przyjaciół". Historia bohaterów pokazała, jak ważne są bezpośrednie kontakty z drugą osobą i mierzenie się z emocjami i uczuciami, które czasem mogą być bolesne. Po spektaklu uczniowie mieli okazję porozmawiać z aktorami oraz wykazać się drzemiącym w nich talentem aktorskim