: lokalizacja i kontakt
: obwód
: oferta szkoły
: historia
: dyrekcja
: grono
: koła zainteresowań, konsultacje

: konkursy
: kalendarz wydarzeń
: szkoła w obiektywie


:działania


: rekrutacja
: ważne dla klas trzecich
: plan lekcji
: podręczniki


: regulamin Rady Rodziców
: ważne informacje
: dodatkowe dni wolne


: Statut
: Program wychowawczy
: Regulamin szkolny
: Procedury postępowania
: Regulamin realizacji projektu


: działania


: Sekcja dwujęzyczna
z językiem hiszpańskim


: działania


: działania


: rok szkolny 2003/2004
: sukcesy
: rok szkolny 2004/2005
: sukcesy
: foto
: rok szkolny 2005/2006
: sukcesy
: foto
: strony klas
: rok szkolny 2006/2007
: sukcesy
: foto
: rok szkolny 2009/2010
: sukcesy
: rok szkolny 2011/2012
: sukcesy
: rok szkolny 2013/2014
: sukcesy


: Projekt GzP
: Matematyka bez granic
: Projekty edukacyjne


: nasz projekt


: MEN
: OSKKO
: Kuratorium w Bydgoszczy
: OKE w Gdańsku
: Program Socrates


 
 

URODZINY MIASTA NAD BRDĄ I NIE TYLKO…

19 kwietnia uczniowie naszego gimnazjum przystąpili do konkursu historycznego zorganizowanego przez Zespół Szkól nr 12. Ośmioro z nich przygotowało prezentacje multimedialne na temat: „Leon Wyczółkowski. Jego twórczość i związek z Bydgoszczą”. Trzech uczniów (twarze bardzo znajome, nieprawdaż?) podjęło trud napisania testu z wiedzy o Bydgoszczy.
Z radością informujemy, że:
- Tomek Bloch z 3d zajął III miejsce w kategorii TEST,
- Adam Rzęski z 3d zdobył wyróżnienie (nie było II i III miejsca) w kategorii PREZENTACJA.
Przy okazji wspomnijmy o innym, wcześniejszym sukcesie: dotyczył urodzin Kazimierza Wielkiego. W konkursie zorganizowanym przez IV LO Ania Witkowska z 3b zdobyła wyróżnienie za album „Dokonania króla Kazimierza Wielkiego w moim mieście (regionie).
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom, dziękujemy wszystkim uczestnikom.